top of page

INTEGRITESPOLICY & COOKIES

För att kunna erbjuda en smidig och angenäm shoppingupplevelse online tycker vi att våra butikspolicyer bör vara tydliga, rättvisa och transparenta. Läs vidare för att få veta mer om våra policys, och hör av dig ifall du har några frågor.

Integritetspolicy: Butikspolicyer

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter


I denna integritetspolicy beskriver vi vår behandling av personuppgifter om våra nuvarande och tidigare kunder samt potentiella framtida kunder. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.


Personuppgiftsansvariga kontaktuppgifter:

Färgknallen i Hov AB

Svenstadsvägen 370

269 91 Båstad, Sverige

Tfn: 0431365400

E-post: info@fargknallen.se

Web: www.fargknallen.se


Hur samlas uppgifterna in?
Det vanligaste sättet för oss att få in uppgifter är att du själv väljer att delge dem via mejl eller i våra kontaktformulär. Dina uppgifter samlas också in när du använder vår webbshop. Det går alltid att i efterhand be oss ändra uppgifter, delge dig dina uppgifter eller tar bort dig helt från vår databas.


Vad är en personuppgift?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.


Vi ser till att du aktivt kan begära att få dina uppgifter ändrade, begränsa hur vi använder dina uppgifter, begära ut de uppgifter vi har om dig eller använda rätten att bli helt raderad från våra system.


De personuppgifter som vi behandlar om dig kan bestå av:

  • Allmänna personuppgifter.

  • Kontaktuppgifter, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

  • Betalningsuppgifter.

  • Köphistorik och betalningshistorik.

  • Personuppgifter som är en del av vår korrespondens med dig.

  • Personnummer i samband med ev. kreditvärdering, kredit eller köp.


Vi samlar in och använder dina personuppgifter enligt ovan för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden, produkter och tjänster, för att tillgodose dina beställningar och önskemål och för att samla in statistik om, och utveckla vår, webbplats.
Vi använder också informationen i marknadsföringssyfte för att informera dig om produkter och tjänster från oss samt delge guider, information och nyheter som vi, baserat på vad vi vet om dig bedömer du kan ha ett intresse av.


Radering/Lagring

Vi raderar dina personuppgifter när behandlingen av dem inte längre är nödvändig.

Vi följer i allmänhet den lagringstid som gäller enligt bokföringslagen. För att säkerställa en korrekt hantering av återkommande kundrelationer samt för att kunna fullgöra våra skyldigheter.


Vilka rättigheter har du över dina uppgifter?


Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som vi lagrar.

Du har rätt till att vända dig till oss och be om att få felaktiga uppgifter rättade.

Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar oss från att göra detta.

Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas till vissa avgränsade syften.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi utför.

Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt. Klagomål lämnas till www.datainspektionen.se

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på vår webbplats kan du begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.


Informationssäkerhet

Vi ser allvarligt på informationssäkerheten och vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.


Cookies

En cookie är en liten datafil som sparas på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. En cookie är inte ett program som kan innehålla skadliga program eller virus.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är s.k. sessions-cookies och används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar. Sessions-cookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.


Om du har frågor eller synpunkter gällande vår integritetspolicy och informationshantering, eller om du vill att vi ska uppdatera/radera dina uppgifter från vår databas, vänligen kontakta info@fargknallen.se.

Integritetspolicy: Text
bottom of page